Palenie bierne

         Problem biernego palenia jest bardzo głośną kwestią dzisiejszych czasów. Badania dostarczają coraz więcej danych na temat szkodliwości wdychania dymu papierosowego. Jak wiadomo, bierne palenie, jest równie niebezpieczne jak samo palenie czynne. Zjawisko to jest szczególnie  szkodliwe dla dzieci. Substancje zawarte w dymie wpływają negatywnie na ich rozwój i powodują wiele chorób poczynając od pospolitych przypadłości a kończąc na poważnych problemach zdrowotnych.
Dane  przedstawiane przez naukowców są zatrważające. Szacuje się, że dym papierosowy zawiera ponad cztery tysiące substancji chemicznych, w tym duża część to związki rakotwórcze. Istotą palenia biernego jest wdychanie dymu wydobywającego się do atmosfery z tlącego się papierosa, który zawiera znacznie więcej substancji toksycznych niż strumień dymu wdychanego przez samego palacza,  gdyż nie jest  on filtrowany przez filtr papierosowy. Cząstki takiej chemicznej chmury są znacznie mniejsze przez co łatwiej wnikają do organizmu. Ponad to, zawierają do trzydziestu pięciu razy więcej dwutlenku węgla i czterech razy więcej nikotyny.  Można więc stwierdzić, ze kopcący się papieros zatruwa otoczenie ludzi znajdujących się w pobliżu bardziej niż gdyby mieli go oni czynnie spalić.  Dlatego też palenie bierne rodzi również problem natury moralnej. Czy sprawiedliwym jest narażanie ludzi niepalących na szkodliwość działania takich toksyn? Specjaliści odnotowują wiele przypadków zachorowań na choroby odtytoniowe wśród osób, które nigdy nie paliły tytoniu. Do takich chorób zalicza się między innymi: raka płuc, choroby serca, nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc i zatok przynosowych, wysiękowe zapalenie ucha, łzawienie oczu, uczulenia i w konsekwencji astmę.
             Bez wątpienia najbardziej niepokojący jest jednak fakt jak bardzo szkodliwe jest bierne palenie dla dzieci. Już w okresie życia płodowego jest to dla nich poważne zagrożenie. Paląca kobieta w ciąży przyczynia się do ciężkich uszkodzeń płodu prowadzących do poważnych konsekwencji. Substancje szkodliwe, takie jak tlenek węgla (czad), wdychane przez matkę mogą trafiać przez łożysko do krwiobiegu dziecka powodując jego niedotlenienie a nawet niedorozwój.  Również narodzone dzieci nie powinny przebywać w zadymionym środowisku. Ich drogi oddechowe są w niektórych odcinkach szczególnie wrażliwe na dym papierosowy. Bierne palenie oznacza iż dziecko częściej choruje i jest bardziej podatne na zapalenie płuc, zapalenie ucha oraz astmatyczne zapalenie oskrzeli. Udowodniono również szkodliwy wpływ tego problemu na prawidłowy rozwój maluchów.  Dym papierosowy powoduje osłabienie układu odpornościowego a wdychana przez nie nikotyna powoduje obniżenie zdolności poznawczych, matematycznych,  logicznego myślenia i dedukcji.  Oczywista staje się wiec zasada, ze im więcej wypalonych papierosów w obecności dziecka tym większe prawdopodobieństwo ich poważnych problemów, nie tylko zdrowotnych.
          Pojawia się więc pytanie: jak przeciwdziałać paleniu biernemu? Głównym celem powinna być edukacja zarówno ludzi palących jak i niepalących na temat szkodliwości dymu papierosowego. Osoby niepalące  a w szczególności dzieci mają pełne prawo do tego by przebywać w czystym środowisku i oddychać świeżym powietrzem. Oczywiste jest, że najlepszym rozwiązaniem jest  wyeliminowanie dymu papierosowego z naszego otoczenia. Dla dobra dziecka palący rodzice powinni skończyć z nałogiem lub przynajmniej powstrzymać się od  palenia kiedy w pobliżu znajdują się pociechy.  Należy również zadbać by dzieci unikały zadymionych pomieszczeń, miejsc publicznych w których dozwolone jest palenie papierosów.
       Wobec przedstawionych powyżej informacji nikt nie może mieć wątpliwości, że kwestia palenia biernego, szczególnie wśród dzieci, jest poważnym problemem, którego nie należy lekceważyć. Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju a środowisko pełne dymu papierosowego z pewnością nie spełnia tych kryteriów.  Ważne by zdawać sobie sprawę ze szkodliwości  biernego palenia i skutecznie mu przeciwdziałać. Wszyscy powinniśmy zadbać o zdrowie nasze i naszych pociech!

 

 

                                                                                                                      Opracowała: mgr Aldona Chudzinska