Dziecko w ruchu drogowym

Dziecko jest dla rodziców największym skarbem, radością i nadzieją, dlatego powinni oni chronić je przed wszelkim niebezpieczeństwem. Wobec tego opieka rodzicielska jest tu szczególnie potrzebna. W wieku przedszkolnym  rodzice spełniają najważniejszą rolę w przygotowaniu swojej pociechy do uczestnictwa w ruchu drogowym. To rodzice są pierwszymi nauczycielami i mają największe możliwości oddziaływania. Najlepiej przecież znają swoje dziecko, jego mocne i słabe strony, powinni rozumieć potrzeby, trudności, wyjaśniać problemy, odpowiadać na pytania, a przede wszystkim powinni pokazywać  w jaki sposób należy zachowywać się na drodze.

Nauczyciele przedszkola stają również przed wyzwaniem nauczenia dzieci zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale mogą tylko pomagać w wychowaniu komunikacyjnym najmłodszych. Bo to zadanie należy przede wszystkim do rodziców.

Kilka praktycznych wskazówek dla rodziców:

  • pomaganie dzieciom w zapamiętywaniu poznanych przepisów i zasad ruchu drogowego,
  • zapewnienie dziecku bezpiecznego miejsca do zabawy,
  • zadbanie o właściwe ubranie dziecka (stroje z elementami odblaskowymi; rowerzyści powinni używać kasków ochronnych),
  • ostrzeganie dzieci przed osobami nieznajomymi,
  • nie pozwalanie dzieciom poruszania się rowerem bez opiekuna aż do osiągnięcia odpowiedniego wieku i zdania egzaminu na kartę rowerową,
  • rozmawianie z dzieckiem o ruchu drogowym oraz komentowanie różnych niebezpiecznych sytuacji na drodze.

                                                                                                                    Opracowała: mgr Bernadeta Szymaniak