Szczęśliwe dziecko

 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli będziecie mi pokazywać miłość poprzez pieszczoty i buziaki.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli własnym zachowaniem będziecie mi dawać dobry przykład.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli będziecie zaspokajać moje podstawowe potrzeby.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli będziecie mnie utwierdzać w mojej wierze we własne siły.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli będziecie mnie chronić, nie ograniczając przy tym mojej swobody.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli będziecie potrafili mi odmówić, mówiąc ,,NIE”.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli będziecie się ze mną dzielić swoimi sprawami.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli  pozwolicie mi na swobodną zabawę.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli będziecie dbać o to, abym nie przesadzał z oglądaniem telewizji.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli nie będziecie ode mnie wymagać, abym było ,,najlepsze”.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli nie będziecie mnie ignorować.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli będziecie zgodni co do tego, jak mnie wychowywać.
 • Poczuję się szczęśliwe, jeśli będziecie mnie traktować poważnie.