Prawa dzieci

Niech się wreszcie każdy dowie
i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek
tylko, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,
którym za to należą się brawa
chcąc wielu dzieci los odmienić
spisali dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta
spróbujcie dobrze zapamiętać.

Tak się w wiersze poukładały
w prawa dla dzieci na całym świecie,
byście w potrzebie z nich korzystały
najlepiej jak umiecie.

 • Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego.
  A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
 • Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi.
  I mam prawo wybierać w co się będę bawić.
 • Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać.
  I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
 • Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami.
  Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
 • Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.
  Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
 • Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawaa.
  A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.

Podstawowym dokumentem międzynarodowym dotyczącym praw dziecka jest Konwencja praw dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989r., a ratyfikowana przez Polskę w 1991r.
Zgodnie z Konwencją - dziecko jest podmiotem praw i wolności, a nie przedmiotem praw innych osób. Konwencja z uwagi na dobro dziecka nakłada na rodziców, nauczycieli i organy władzy państwowej obowiązek kierowania się we wszystkich działaniach troską o interes dzieci.

Tekst Konwencji praw dziecka można znaleźć TUTAJ.